V říjnu 2022 jsme zahájili vzdělávání v oblasti canisterapie pod vedením vynikající a velmi inspirativní lektorky Hany Böhmové. https://www.hanabohmova.cz/vzdelavani-pro-canisterapeuty/